Služby v energetice

Na základě dlouholeté praxe a výborné znalosti podmínek a trhu v České republice vám garantujeme poskytnutí kvalitních a ekonomicky výhodných služeb v těchto oblastech:
  • Odstranění transformátorů na klíč (VVN, VN, distribučních a dalších)
  • Ekologická likvidace transformátorů všech typů, výkonů, velikostí a hmotností včetně vystavení protokolu.
  • Výkup a prodej použitých transformátorů.
  • Ekologická likvidace rozvoden a zařízení z energetiky, likvidace technologických celků.
  • Transport transformátorů a manipulace s nimi.
  • Odčerpání transformátorového oleje a nakládání s ním.
  • Demontáž transformátorů a příslušenství.
  • Opravy, revize a servis transformátorů.
  • Kompletace nových, opravených a repasovaných transformátorů.
  • Nakládání s odpady včetně nebezpečných.